Černé divadlo TaFantastika

Černé divadlo jako žánr

Principem černého divadla je optická hříčka, trik tzv. černého kabinetu, který využívá nedokonalosti lidského oka : černé na černém nelze okem rozlišit.Přitom samotný trik je v divadelní praxi velmi jednoduchý: černě oblečený herec proti černému pozadí scény není pro diváky vidět. Předměty a rekvizity, ovládané černě oblečenými herci ,tak dostávají před našimi zraky schopnost samostatného pohybu. Neživé věci se stávají nositeli dramatického děje, a to do té míry, že jsou rovnocennými partnery živým hercům.

Přitom základní trik černého kabinetu je více než prastarý. Vznikl v Číně, kde se čínští císaři tímto způsobem nechávali pobavit. Odtud se přenesl v 18. století do Japonska a byl využíván v japonském loutkovém divadle b u n r a k u. Na přelomu 19. a 20.století pomocí černého triku natáčí své filmové záběry pan G e o r g e MELIÉS. V padesátých letech pak realizují hru s rekvizitou prostřednictvím černě oblečeného herce francouzští avantgardní loutkáři , z nichž zejména George LAFAYE bývá považován za otce černého divadla. V neposlední řadě nelze zapomenout, že triku používali i takoví velikáni divadelních prken, jako např. STANISLAVSKIJ ve své proslulé inscenaci „Modrého ptáka“.

Aby se však černý trik stal dostatečným základem pro divadelní představení, bylo nutné jej povýšit z účelu na prostředek. A sice tak, že efekt triku není výsledkem sdělení, ale naopak východiskem dramatické práce. Tím vznikla nová jevištní řeč, která se proslavila především díky českým černodivadelním tvůrcům po celém světě. Divadlo TA FANTASTIKA přineslo pak již od začátku osmdesátých let do poetiky černého divadla intenzivnější práci s hereckou akcí a dramatickou situací. Začíná využívat ojedinělých a patentovaných technických triků , např. létání herců ve volném prostoru přímo před zraky diváků, dále pak spojení velkoplošných projekcí s hereckou akcí a s loutkami v nadživotní velikosti, ale také zároveň využívá výtvarné složky jako svébytné součásti vizuálních představení, pracuje s hudbou a živým zpěvem. Tím vším se divadlo TA FANTASTIKA výrazně odlišilo od ostatních černých divadel a přineslo ve svých představeních dokonalou uměleckou symbiózu všech technických a divadelních prvků .Tuto jedinečnost nabízí divadlo TA FANTASTIKA jak pořadatelům tak i svým divákům!